08 februarie, 2023

Pagina Oficiala a Televiziunii DrochiaTV

Despre noi

SRL  “Satelrom-TV”

 c/f 1006607000235,

 Adresa:  or. Drochia, st. Gudanov 57/1

Pagina web:   https://drochia.tv

Fondator, Director  Vera Bulgaru – 100%, 

Tel.  37369387716

 e-mail: vera-bulgaru@rambler.ru

 Persoane responsabile:

1. Director               Vera Bulgaru ,  Tel.  37369387716

2. Director tehnic,   Roman  Bulgaru,   Tel. 37369325099.

3. Redactor șef,       Nadejda  Bezan,    Tel. 37369263939.

Structura posturilor locale de radio “Drochia-FM”  și postul  de televiziune” TV-DROCHIA” este generalistă, care produc  conținut audiovizual propriu. Scopul nostru este :  Prestarea  serviciilor de producere și difuzare a programelor audiovizuale, informarea operativă şi obiectivă a cetăţenilor, prin conținut  de calitate, educațional,informaţiional, cultural, de interes public, colaborare eficientă cu instituţiilor publice, societatea  civilă şi mediul de afaceri din raion.

Postul de televiziune „TV- DROCHIA” este prezent în IP „Moldtelecom” canalul  – 904,”Starnet” canalul -35 , „Clic-Com” canalul -12,fapt ce ne permite o acoperire mai mare.

Postul „TV- Drochia” poate fi urmărit  live, pe pagina  https://drochia.tv

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA Prezentat la CA

Notă: Textul anexei nu poate fi modificat și va fi completat integral.

 
1. Denumirea furnizorului privat de servicii media:     „TV-  Drochia”.  
2. Denumirea titularului de licență:                           SRL „Satelrom-TV”.  
3. Structura serviciului media audiovizual:                  Generalist.  
4. Numele, prenumele și cetățenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari:                                             Vera  Bulgaru  cet.  Moldova
5. Modificări în componența fondatorilor/proprietarilor beneficiari pe parcursul anului precedent                                                             Nu au fost.
6. Descrierea structurii proprietății (forma juridică de organizare a întreprinderii):                                       Societate  Comercială cu Răspundere Limitată.
7. IDNO:                                           1006007000235
8. Adresa juridică a furnizorului privat de servicii media:                                                
Or. Drochia st. Gudanov 57/1
9. Adresa fizică:                                               
Or. Drochia st. Gudanov 57/1
10. Adresa electronică:
vera-bulgaru @rambler.ru
11. Nume, prenume administrator/persoană de contact, telefon mobil/telefon fix/fax:
Vera Bulgaru  37369387716
12. Organigrama furnizorului privat de servicii media:
1.Director       -1
2..Redactor     -1
3.Jurnalist       – 1
4.Prezentator  – 2
5. Operatori    – 3
6. Editor         – 1
7. Contabil     – 1
13. Capitalul social al furnizorului privat de servicii media:                                                                5400 lei
14. Sursele de finanțare și investiții în serviciul media audiovizual:
Autohtone: –  25.000 lei
Străine:      –  97.000 lei  ( grant )
15. Lista prețurilor pentru publicitatea comercială:
1. Anunț – 50 lei p/zi.
  16. Informația privind realizarea Structurii serviciului media audiovizual,pentru anul de activitate precedent:  100%
1.Programe informative și analitice   15.47  %
2.Programe educaționale și culturale   3.0  %
3.Filme           -12.7  %
4.Muzică          – 1.4 %
5.Alte tipuri    – 47.02  %
6.Publicitate   – 16.35  %
7.Promo          – 4.06 %  
17. Aria de acoperire, în procente, din teritoriul țării (frecvențe/canale, localități):
Raionul Drochia prin intermadiul rețelei de cablu Clic-Com , teritoriu țării          prin intermediul IP „Moldtelecom”, „Starnet”.  
18. Volumul emisiei zilnice și săptămânale (orele de difuzare ale postului/studioului):                                            Volumul de emisie 126 ore
19. Programe audiovizuale în primă difuzare realizate (numărul de emisiuni, volumul anual de emisie pe fiecare tip de programe, reprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare) cu/despre/pentru (art. 4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale):  
 
Nr.Tipuri de programeNumărul de emisiuniVolumul anual de emisie pe fiecare tip de programeReprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare
1.Copii1120 ore
 2.Drepturile omului16 ore   
3.Informaționale1182 ore
4.Ecologie16 ore
5.Sănătate112 ore
6.Educație/știință112 ore  14.6 %
7.Cultură/istorie24 ore
8.Promovarea valorilor europene132 ore
9.Ora locală42 ore
10.Program muzical6 ore
11.Alte tipuri Religioase  425 ore  
20. Durata medie anuală de programe audiovizuale locale raportată la durata medie zilnică per săptămână (art. 4 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale):
Durata zilnică – 2 ore : Durata săptămânalâ – 14  ore
Media anuală=(x1+x2+x3+x4+………+x52)/52;
X1 =  2 ore.
X52 = 728 ore.  
21. Raportul procentual între limba română și alte limbi, în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale: 70% – Limba română                                                
30% – Limba  rusă
22. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară prezintă procentajul programelor audiovizuale locale în limba română și în limba minorității respective (art. 4 alin. (8)din Codul serviciilor media audiovizuale):      ––
23. Furnizorii privați naționali/regionali de servicii media prezintă procentajul rezervat operelor audiovizuale europene, în conformitate cu art. 6 alin. (4) (gradual, în decursul a 3 ani) și alin. (6) (gradual, în decursul a 5 ani) din Codul serviciilor media audiovizuale:
24. Numărul demersurilor privind acordarea dreptului la replică sau rectificare admise și/sau respinse de către furnizorul privat de servicii media audiovizuale:    
25. Numărul emisiunilor și durata lunară, pe parcursul anului de raportare, interpretate în limbaj mimico-gestual, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale:
 –––– ( subtitrare)
26. Prezentarea copiei Declarației informative-tip/licenței de utilizare (ANRCETI):                                               N  476 din 20.03.2012
27. Copiile contractelor de retransmisie, a contractelor de achiziție/preluare a operelor audiovizuale, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și a licenței valabile prin care se acordă dreptul de a difuza opere cinematografice:  
Contract : Contract de Licență Neexclusivă  N 001567   din 21 septembrie 2017
Asociația Obștească Asociația Națională  Copyright (ANCO)
Asociația Obștească Oficiu Republican al Dreptului de Autor (ORDA)
Centru le Licențiere și Administrare al Drepturilor  (CLAD)
28. Lista distribuitorilor de servicii media care retransmit serviciul de programe al furnizorului privat de servicii media: IP Moldtelecom, Starnet, Clic-Com,( s.a. alții la dorință toți distribuitorii doritori preau  semnalul cu titlu gratuit)
29. Tipul furnizorului privat de servicii media:
Furnizor privat național de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat regional de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat local de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor de multiplex:  Furnizor  –   Local
30. Probleme atestate în activitate în perioada de raport:  –  
31. Tematici și propuneri pentru seminarele zonale:    –

RAPORT ANUAL AL FURNIZORILOR PRIVAȚI DE SERVICII MEDIA

Notă: Textul anexei nu poate fi modificat și va fi completat integral.

 
1. Denumirea furnizorului privat de servicii media:          „Drochia-FM”
2. Denumirea titularului de licență:                           SRL „Satelrom-TV”
3. Structura serviciului media audiovizual:                   Generalist
4. Numele, prenumele și cetățenia proprietarului beneficiar/proprietarilor beneficiari:                                                                          Vera  Bulgaru  cet.  Moldova
5. Modificări în componența fondatorilor/proprietarilor beneficiari pe parcursul anului precedent                                                                              Nu au fost.
6. Descrierea structurii proprietății (forma juridică de organizare a întreprinderii):  
Societate  Comercială cu Răspundere Limitată.
7. IDNO:                                                        1006007000235
8. Adresa juridică a furnizorului privat de servicii media:                                                           Or. Drochia st. Gudanov 57/1
9. Adresa fizică: Or. Drochia st. Gudanov 57/1
10. Adresa electronică: vera-bulgaru @rambler.ru
11. Nume, prenume administrator/persoană de contact, telefon mobil/telefon fix/fax:                                                        Vera Bulgaru , Tel. 37369387716
Organigrama furnizorului privat de servicii media: 1.Director    -1 2..Redactor  -1 3.Jurnalist     -1 5.Prezentator  -1
13. Capitalul social al furnizorului privat de servicii media:                      5400 lei
14. Sursele de finanțare și investiții în serviciul media audiovizual:
Autohtone: 15.000 lei
Străine: 0
15. Lista prețurilor pentru publicitatea comercială: 1. anunț –  50 p/zi.
  16. Informația privind realizarea Structurii serviciului media audiovizual,pentru anul de activitate precedent:  100%
1.Programe informative și analitice   18  %
2.Programe educaționale și culturale   11 %
3.Muzică – 41%
4.Alte tipuri – 20%
17. Aria de acoperire, în procente, din teritoriul țării (frecvențe/canale, localități): –30 km.
18. Volumul emisiei zilnice și săptămânale (orele de difuzare ale postului/studioului):                                                            Volumul de emisie 126 ore
19. Programe audiovizuale în primă difuzare realizate (numărul de emisiuni, volumul anual de emisie pe fiecare tip de programe, reprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare) cu/despre/pentru (art. 4 alin. (4) din Codul serviciilor media audiovizuale):  
Nr.Tipuri de programeNumărul de emisiuniVolumul anual de emisie pe fiecare tip de programeReprezentarea procentuală din volumul anual total de emisie în primă difuzare
 12.Copii112 ore
 13.Drepturile omului112 ore
14.Informaționale1182 ore
 15.Ecologie112 ore
16.Sănătate112 ore      23.6 %
 17.Educație/știință112 ore
18.Cultură/istorie112 ore
 19.Promovarea valorilor europene132ore
20.Ora locală142 ore
 21.Program muzical1710 ore
22.Alte tipuri Religioase  152 ore
20. Durata medie anuală de programe audiovizuale locale raportată la durata medie zilnică per săptămână (art. 4 alin. (3) și (6) din Codul serviciilor media audiovizuale):
Durata zilnică –4 ore : Durata săptămânalâ – 28 ore
Media anuală=(x1+x2+x3+x4+………+x52)/52;
X1 =  4 ore.
X52 = 1456 ore.
21. Raportul procentual între limba română și alte limbi, în conformitate cu art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale:  
70% – Limba română.
30% – Limba  rusă
22. Furnizorii de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară prezintă procentajul programelor audiovizuale locale în limba română și în limba minorității respective (art. 4 alin. (8)din Codul serviciilor media audiovizuale):   –
23. Furnizorii privați naționali/regionali de servicii media prezintă procentajul rezervat operelor audiovizuale europene, în conformitate cu art. 6 alin. (4) (gradual, în decursul a 3 ani) și alin. (6) (gradual, în decursul a 5 ani) din Codul serviciilor media audiovizuale:
24. Numărul demersurilor privind acordarea dreptului la replică sau rectificare admise și/sau respinse de către furnizorul privat de servicii media audiovizuale:     –
25. Numărul emisiunilor și durata lunară, pe parcursul anului de raportare, interpretate în limbaj mimico-gestual, în conformitate cu art. 16 din Codul serviciilor media audiovizuale:  –
26. Prezentarea copiei Declarației informative-tip/licenței de utilizare (ANRCETI):
 N   476 din 20.03. 2012
27. Copiile contractelor de retransmisie, a contractelor de achiziție/preluare a operelor audiovizuale, a contractelor încheiate cu deținătorii dreptului de autor și a drepturilor conexe și a licenței valabile prin care se acordă dreptul de a difuza opere cinematografice:  
Contract : Contract de Licență Neexclusivă  N 001567   din 21 septembrie 2017
Asociația Obțtească Asociația Națională  Copyright (ANCO)
Asociația Obștească Oficiu Republican al Dreptului de Autor (ORDA)
Centru le Licențiere și Administrare al Drepturilor  (CLAD)
28. Lista distribuitorilor de servicii media care retransmit serviciul de programe al furnizorului privat de servicii media:   ––
29. Tipul furnizorului privat de servicii media:
Furnizor privat național de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel național și pot fi recepționate de cel puțin 2/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat regional de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel regional și pot fi recepționate de cel puțin 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor privat local de servicii media (furnizor ale cărui servicii media audiovizuale liniare se adresează populației la nivel local și care pot fi recepționate de mai puțin de 1/3 din populația Republicii Moldova):
Furnizor de multiplex:  Furnizor  –   Local
30. Probleme atestate în activitate în perioada de raport:  –  
31. Tematici și propuneri pentru seminarele zonale:    –

Director,     Vera Bulgaru

Copyright © 2019 DrochiaTV. Toate drepturile rezervate. Developed by iForward Group